Saopštenje za javnost – Izvještaj o radu NK Bosna

image

Na osnovu odredbi Zakona o udruženima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 45/02) i odredaba člana 74, stav 1 Statuta Nogometnog klub “Bosna” Visoko, Upravni odbor vodeći se načelom transarentnosti i pravovremene informisanosti  svojih članova, simpatizera, prijatelja Kluba i cjelokupne javnosti,  podnosi slijedeći

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU

Upravnog odbora  NK “Bosna” Visoku period od 04.07.2013. godine, kao dana imenovanja,  do 31.08.2013. godini

 

 

Upravni odbor Nogometnog kluba “Bosna” Visoko je od svog imenovanja na Skupštini Kluba održanoj dana 04.07.2013. godine u središte svog djelovanja u izvještajnom periodu odrediolo priporitete za čiju realizaciju je potrebno hitno dijelovanje u cilju sprečavanje gašenja Nogometnog kluba “Bosna” Visoko,  što je bila realna opcija sa razloga postojanja dugova uslijed pravosnažnih sudskih presuda i dugovanja prema kantonalnim i federalnim nogometnim savezima, te postojanje presuda koje nisu bile aktivirane ili evidentirane u Klubu, uz nepostojanje adekvatnih pravnih akata i nepostojanje niti kakvih finansijskih pokazatelja o radu ili zaduženju, neophodnim  za dalje funkcionisanje Kluba.

 

Upravni odbor je postavio zadatke koji po svojoj hitnosti proistječu iz prepoznavanja važnosti sanacije i konsolidacije Kluba, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim principima i pravilima nogometne igre. U tom pravcu učinjeno slijedeće:

 

– Izvršeno sprečavanje gašenja Nogometnog kluba “Bosna” Visoko, te učinjena konsolidacija Kluba.

 Deblokiran račun Kluba koji je blokiran po sudskim presudama počev od 2008. godine.

– Stvoreni svi uslovi za funkcionisanje Kluba na transparentan način u skladu sa zakonskim okvirima organizovanja i finansiranja uz jasan finansijski pokazetelj priliva i utroška sredstava.

– Izvršena registracija svih igrača, bez obzira na selekciju, u skladu sa pravilima UEFE/FIFE i NF/SBIH.

–  Izvršena adaptacija ukupnih prostorija Kluba u svim segmetnima u cilju stvaranja optimalnih uslova za nesmetan rad i funkcionisanje Kluba.

–  Izvršena djelimična sanacija zaštitinih ograda na stadionu,  sve u cilju stvaranja minimalnih bezbjednosnih preduslova za sprečavanja oštečenja imovine Kluba.

–    Izvršeno čišćenje stadiona, uz stvaranje preduslova za dalje redovno održavanje čistoće.

–  Izvršena djelimična adaptacija glavnog terena, uz stvaranje uslova za potpuno dalje redovno održavanje terena.

-Za sve utakmice NK Bosne ulaz je bespatan.

 Izvršena registracija promjena u Kluba kod nadležnih organa u skladu sa odlukama Skupštine Kluba održane dana 04.07.2013. godine,

– Angažovana revizorska kuća u cilju  revizije rada Kluba u skladu sa odlukom Skupštine Kluba održane dana 04.07.2013. godine.  Revizorski izvještaj se očekuje do polovine mjeseca Oktobra. Izradu Revizorskog Izvještaja posebno otežava nepostojanje valjanog finansijskog izvještaja, te ne postojanje potpune finansijske dokumentacije. Nakon dobijanja revizorskog izvještaja, javnost će o istom biti blagovremeno obavještena.

– Usvojen budžet Kluba u iznos od 98.000,00 KM za takmičenje svih selekcija Kluba u sezoni 2013/2014.

– Plaćene preuzete ranije dužne obaveze iz takmičarskih sezona prema nadležnim kantonalnim i federalnom nogometnim savezima u F/BiH na ime neplaćenih dugovanja nastalih na ime izrečenih kazni i nastalih dugovanja za takmičenja u iznosu od 5.000,00 KM. Ostao dug u iznosu od cca 3.260,00 KM, koji prispjeva na plaćanje u tekućem mjesecu, uz prispječe daljih finasijskih obaveza takmičenja svih selekcija Kluba u sezoni  2013/2014.

– Plaćena kotizacija za takmičenje seniora u polusezoni 2013/2014 godinu u iznosu od 2.000,00 KM.

– U takmičarskoj 2012/2013 sezoni nije upućena zahtjev za plaćanje kotizacije takmičenja u sezioni  2013/2014 prema nadležnim kantonalnim organima, što dodatno otežava budžet Kluba. (cijena kotizacija  u takmičarskoj 2013/2014 godini iznosi cca 7.000,00 KM).

– Utrošen iznos od 13.885,00 KM prikupljen od članova Upravnog odbora počev od 04.07.2013. godini do 31.08.2013. godini, koji je u cjelosti utrošen za saniranje ranije nastalih dugova na ime sudskih presuda,  te za  tekuće naknade za igrače, trenera i zasposlenike Kluba,  organizaciju utakmica svih selekcija, registraciju Kluba i igrača svih selekcija Kluba.

– Utrošen u cijelosti iznos od cca 3.000,00 KM na ime adaptacije koji je finansiran putem sponzora i prijatelja Kluba, uz angažman članova Upravnog odbora.

– Zaključeni sporazumi za  ranije nastale finansijske obaveze Kluba prema pravosnažnim sudskim odlukama, koje su poznate Klubu, nastao na ime neispunjenja ugovora o angažmannu igrača i na ime prevoza u iznosu od cca 120.000,00 KM  koji iznos čine glavnica u iznosu od 19.500,00 KM i iznos od 13.400,00 KM, dok ostatak duga čine troškovi postupka i zatezna kamata,  na način da je dio obaveza izmiren po zaključenim Sporazumima, uz dalju mjesečnu obavezu plaćanja u iznosu od 1.836,00 KM, zaključno sa mjesecom Avgustom 2014 godine, odnosno mjesecom Novembrom 2015. godinom.

– Nakon dužeg vremena izvršena ponovo organizacija predpionirske i pinirske selekcije koja broji 46 igrača, uz trenutni broj od 20 juniora i 20 kadeta, broj igrača mlađih selekcija  iznosi 86, uz primjetan trend učlanjenja novih igrača.

– Izvršena konsolidacija seniorskog igračkog kadra, s posebnim akcentom da okosnicu igračkog kadra čine igrači sa područja općine Visoko. Broj igrača seniora koji je prošao kroz pripreme iznosi cca 40-45 igrača, dok trenutni broj angažovanih igrača seniora iznos 24.

– Ostvareni kontakti sa svim nadležnim nogometnim savezima u cilju informisanja o stanju Kluba i određenim prijedlozima prema istim sve u cilju afirmacije Nogometnog kluba “Bosna” Visoko.

 

 

Za sve pozitivne snage, kao i dobronamjerne kritike, Upravni odbor i strukture Kluba stoje vam na raspolaganju svaki radni dan u prostorijama Kluba na stadionu “Luke” u periodu od 09-19 sati, jer bez podrške javnosti biti će teško stvoriti ambijent koji odgovara tradiciji  imena  Nogometnog kluba “Bosna“

 

Upravni odbor obavještava javnost da će nastaviti sa praksom daljeg transaparentnog i blagovremenog informisanja javnosti o svim bitnim segmentima koji se tiču  Nogometnog kluba “Bosna” Visoko.

 

 

 

Visoko, 02.09.2013. godine

Predsjednik Upravnog odbora

Faruk Ihtijarević

Scroll to Top