Članovi Upravnog odbora NK Bosna Visoko

Predsjednik

Emir Bijedić

Članovi UO

Emir Vračo
Adnan Jašarspahić

Facebook stranica

Scroll to Top