Ljetni prelazni rok od 08.06. do 03.08.2015. godine

Izvršni odbor Nogometnog/fudbalskog saveza BiH na sjednici održanoj 08.05.2015. godine, utvrdio je trajanje ljetnog registracionog perioda za 2015. godinu.

Utvrđeno je trajanje ljetnog registracionog perioda za igrače velikog nogometa (muškog i ženskog nogometa) i to u periodu od 08.06. do 03.08.2015. godine.

Registracija igrača u prelaznom roku će biti izvršena u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH.

 ODLUKA O PRELAZNOM ROKU

Scroll to Top