Predsjednik U.O. NK Bosna Faruk Ihtijarević, izabran za člana stručnog kolegija FK Sarajevo

pape-bosna

Na jučerašnjoj sjednici UO Fudbalskog kluba Sarajevo izvršeno je imenovanje nestalnih članova Stručnog kolegija Fudbalskog kluba Sarajevo koji su prihvatili tu funkciju. Riječ je o Fuadu Muzuroviću, Faruku Hadžibegiću, prof. dr. Muniru Taloviću, Denijalu Piriću, Faruku Ihtijareviću te Muhamedu Fazlagiću.

Stalne članove Stručnog kolegija, po funkciji u FK Sarajevo, čine generalni direktor, sportski direktor, generalni sekretar (ako je imenovan), šef stručnog štaba i šef programa za razvoj omladinskog nogometa. Sjednicama stručnog kolegija rukovodi generalni direktor, a u njegovom odsustvu sportski direktor ili generalni sekretar (ako je imenovan).

U cilju postizanja potrebne efikasnosti u provođenju i realizaciji programa rada FK Sarajevo, posebno sportskog dijela, Stručni kolegij svojom kompetentnošću može pomoći Upravnom odboru kluba prilikom ostvarivanja ciljeva.

Članovi Stručnog kolegija za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru koji ih je imenovao i kojem jednom podnose izvještaj o svom radu i realizaciji zadataka koji su im stavljeni u nadležnost.

(Klix.ba)

Scroll to Top