Seminar trenera Prve lige FBiH 02.03.2016.

Shodno UEFA Konvenciji o priznavanju trenerskih diploma, čiji je potpisnik NS/FS BiH, a u skladu sa Pravilnikom o statusu trenera NS/FS BiH, seminar i izdavanje trenerskih takmičarskih akreditacija za klubove Prve lige FBiH, održat će se u srijedu 02.03.2016. godine u Sarajevu (hotel „Sunce“ Vogošća).

Seminaru, u srijedu 02. marta/ožujka 2016. godine sa početkom u 15:00 sati OBAVEZNI su prisustvovati svi treneri SENIORA, JUNIORA i  KADETA svih klubova Prve lige Federacije BiH.

Dolazak je obavezan u 15:00 sati radi izvršenja administrativnih obaveza a početak seminara je u 16:00 sati.

Kotizacija za takmičarsku „PRO“ akreditaciju iznosi 100,00 KM, Takmičarsku „A“ akreditaciju iznosi 80,00 KM i Takmičarsku „B“ akreditaciju iznosi 70,00 KM.

Treneri ili klubovi obavezni su uplatu za takmičarsku akreditaciju izvršiti na račun NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BIH (UNICREDIT BANK 338-900-22059210-48), a dokaz o uplati treneri su dužni dostaviti na uvid neposredno prije početka seminara.

Uslovi za dobijanje takmičarske „B“, „A“ ili „PRO“ akreditacije:

1. Zahtjev za izdavanje takmičarske akreditacije (trenerski karton)

2. Dokaz o posjedovanju validne UEFA B, UEFA A ili UEFA PRO licence

3. Prisustvo seminaru

4. Dvije fotografije (dimenzija za ličnu/osobnu kartu)

5. Uvjerenje o državljanstvu (kopiju lične karte ili kopiju pasoša)

6. Za strane državljane potrebna ja dozvola o radu izdata na teritoriji BiH od nadležnog organa

Edukacija trenera i izdavanje trenerskih takmičarskih akreditacija u nadležnosti je Centra za edukaciju trenera NS/FS BiH, a takmičarska akreditacija neće biti izdata treneru koji ne bude prisustvovao seminaru-akreditovanju trenera.

Takmičarska akreditacija predstavlja uslov za obavljanje trenerskog posla na utakmicama Prve lige FBiH i Omladinske lige BiH.

Scroll to Top