R-Produkt d.o.o. novi sponzor NK Bosna Visoko

NK „Bosna“ Visoko dobio je novog sponzora za 2017/2018. godinu. Generalni sekretar NK Bosna Visoko Ademovic Benks i direktor firme R-produkt d.o.o Visoko , Rusmir Kadic , potpisali su jednogodišnji sponzorski ugovor sa kompanijom R-produkt d.o.o. Visoko.

Predstavnik kluba, Benks Ademovic , izrazio je zadovoljstvo potpisanim ugovorom, te dodao kako očekuje da će pomenuta saradnja biti na još većem nivou u budućnosti. Također je pozvao sve građane općine Visoko da u što većem broju postanu korisnici usluga koje im nudi kompanija R-produkt , jer navedena kompanija pokazuje društvenu odgovornost i pomaže sportskim kolektivima sa podrućja općine Visoko.

UO NK „Bosna“ Visoko ovim putem se zahvaljuje gospodinu Rusmiru Kadicu na nesebičnoj pomoći kako našem klubu tako i ostalim sportskim kolektivima sa podrućja općine Visoko.

R-PRODUKT d.o.o Visoko je kompanija u privatnom vlasništvu, a osnovana je 1997. godine. Pored programa hidrauličnih i industrijskih crijeva te odgovarajučih spojnih elemenata, specijalizirana je za isporuku čeličnih užadi, lanaca, dizalica i pribora za prihvat i transport tereta. Sarađujemo kako sa domaćim, tako i stranim firmama, pretežno iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke i Češke.

Scroll to Top