Faruk Ihtijarević novi predsjednik NK Bosna

Faruk Ihtijarevic

Dugo očekivana Skupština NK “Bosna“ održana je danas u Velikoj sali Općine Visoko. Odziv ljubitelja sporta je bio nešto manji nego u ponedjeljak kada je održan sastanak kao svojevrsna priprema za ono što se dogodilo danas. Najvažnije je da je Skupština uspjela, odnosno, da je Bosna dobila novo vodstvo i da se može reći da opet izgleda kao jedan normalan sportski kolektiv. Nakon razrješenja starog Upravnog odbora, izabran je novi koji će simbolično brojati 11 članova. Novi predsjednik UO Bosna je Faruk Ihtijarević, a članovi su Ferid Hadžijakupović, Adis Hajlovac, kao članovi iz starog saziva, te Mirza Laletović, Goran Andrijanić, Nermin Kadrić, Mirza Semić, Elvedin Hadžiahmetović, Faruk Bajrić, Senad Jahić i Anes Pajević. Od danas će Bosna imati i Nadzorni odbor, a njega će činiti Halim Zukić kao predsjednik, te Fuad Softić i Madžid Avdagić. Do promjene je došlo i na funkciji predsjednika Skupštine kluba, pa je razrješen dosadašniji, Mustafa Limo, a na njegovo mjesto je izabran Šaćir Čelebić. Ono što nije usvojeno je izvještaj o radu predhodne Uprave, odnosno finansijski izvještaj za predhodni period, a novi predsjednik UO Faruk Ihtijarević je to objasnio činjenicom da je puno nepoznanica o trenutnom stanju u klubu, tako da će biti urađena potpuna revizija stanja u NK “Bosna“, kako bi se saznalo koliko je i kome klub u ovom trenutku dužan, pa će tek onda biti sačinjen finansijski izvještaj, što su članovi Skupštine prihvatili. O prvim potezima nove Uprave, predsjednik Ihtijarević je rekao da će se više znati nakon prvog sastanka nove Uprave, a još više nakon pomenute revizije. Ekipa bi ipak za nekoliko dana trebala biti na okupu i za sada će kao v.d. trenera tu funkciju obavljati Avdo Kurdija, s tim da je u ovom trenutku nejasno s kakvim igračkim kadrom će raspolagati.

 

Scroll to Top