Obavijest za klubove Prve lige FBiH

Nogometni savez Federacije BiH organizira seminar- akreditovanje za službene predstavnike, komesare bezbjednosti, ljekare i fizioterapeute klubova Prve lige Federacije BiH.

Seminar- akreditiranje službenih osoba klubova Prve lige Federacije BiH održat će se u SRIJEDU 05.08.2015. godine u hotelu “Sunce” u Vogošći sa početkom u 15:30 sati.

Seminaru su obavezni prisustvovati svi službeni predstavnici i komesari bezbjednosti klubova Prve lige FBiH, dok ljekari i fizioterapeuti nisu obavezni prisustvovati seminaru, ali su OBAVEZNI dostaviti popunjen upitnik sa osobnim podacima i OBAVEZNO dostaviti kopiju diplome medicinske struke, kopiju lične/osobne karte i 2 male fotografije kako bi akreditacija bila izdata.

Također, uz popunjen upitnik, svi komesari bezbjednosti i službeni predstavnici OBAVEZNI su dostaviti kopiju lične/osobne karte i 2 male fotografije.

Takmičarske akreditacije neće dobiti službeni predstavnici i komesari za bezbjednost koji ne prisustvuju seminaru, kao ni ljekari i fizioterapeuti koji ne dostave traženu dokumentaciju, kao i službene osobe koje su odlukama disciplinskog organa kažnjeni zabranom obavljanja službene dužnosti.

Također, seminaru-akreditiranju mogu prisustvovati službene osobe klubova Druge lige FBiH – Grupa „Sjever“, „Centar, „Zapad“ i „Jug“, koji ne posjeduju validne takmičarske akreditacije i klubovi koji su iz kantonalnih/županijskih liga ostvarili plasman u Drugu ligu za sezonu 2015/2016 a nisu bili u mogućnosti da prethodno osiguraju validne takmičarske akreditacije službenih osoba

Program seminara

Scroll to Top