Home / Novosti / Gradski stadion dodjeljen KSC Mladost na upravljanje, znači li to da OV Visoko želi ugušiti NK Bosna?

Gradski stadion dodjeljen KSC Mladost na upravljanje, znači li to da OV Visoko želi ugušiti NK Bosna?

c 615 350 14674678 00 images stories sport nk bosna pomocni teren

Općinsko vijeće osnivač je Javne ustanove Kulturno-sportski centar „Mladost „ Visoko čija je djelatnost utvrđena Odlukom o organizovanju Kulturno-sportskog centra „Mladost“ Visoko i sastoji se od sljedećih djelatnosti: rad sportskih objekata, djelatnost objekata za kulturne potrebe djelatnost i zaštita kulturne baštine, djelatnost
sajmova i zabavnih parkova i ostale srodne djelatnosti. Aktom općinskog vijeća, Smjernice reforme javnog sektora donesen je Zaključak o ustupanju stadiona Luke i drugih sportskih objekata na upravljanje u korist KSC „Mladost“.

Javna ustanova KSC „Mladost“ ispunjava osnovne zakonske pretpostavke za upotrebu sportskog objekta stadion „Luke“ na način kako je to predviđeno u prijedlogu Odluke. Zasnivanjem prava upotrebe u korist KSC „Mladost“ uspostavljaju se odnosi između Javne ustanove i Općine kao Osnivača utemeljeni na odredbama Zakona o stvarnim pravima koji propisuje pravo upotrebe stvari kao ličnu služnost u korist nosioca prava s tim da pravo vlasništva i druga stvarna prava i dalje pripadaju vlasniku, odnosno u konkretnom slučaju Općini Visoko.

Kao osnovni razlog za donošenje predložene Odluke je stvaranje predpostavki za poboljšanje finansijskog poslovanja javne ustanove i ekonomičnije korištenje kapaciteta gradskog stadiona.

U tačci 3. ove Odluke stoji:

Nosilac prava upotrebe ima pravo da stvar posjeduje, da je upotrebljava ne mijenjajući njenu namjenu, na način da može sa trećim licima sklapati ugovore o korištenju sportskih terena uz prethodnu saglasnost nadležne općinske službe.

www.visoko.co.ba